Els dies 28 i 29 d’octubre ha tingut lloc el I Encuentro de Gestores del Patrimonio Cultural Inmaterial en España

El Consell Insular de Menorca, a través de la responsable del Servei de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Immaterial, Pilar Vinent, ha participat en aquesta primera trobada de gestors del patrimoni cultural immaterial a Espanya que ha organitzat la Direcció General de Belles Arts, dels Ministeri de Cultura i Esports, des de la Subdirecció General de Gestió i Coordinació dels Béns Culturals.

Aquesta trobada que ha tingut lloc de manera virtual per videoconferència els dies 28 i 29 d’octubre s’ha organitzat amb l’objectiu de compartir experiències entre els gestors dels elements del patrimoni cultural immaterial de tot el territori espanyol, tant des de les administracions com des de les entitats que treballen i gestionen directament, com a portadors, aquest ric patrimoni. Aquest punt de trobada s’ha creat amb vocació de continuïtat anual per tal de posar en comú els temes que més preocupen en relació amb la salvaguarda del PCI i avançar entre tots en aquesta línia a través de les pràctiques dutes a terme a diferents comunitats.

Menorca hi ha estat ben present, tant amb la presentació de la comunicació «Impacto de la covid-19 en el PCI de Menorca: dificultades, retos y oportunidades» a càrrec de la tècnica del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del CIM, Pilar Vinent, responsable del Servei de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Immaterial, com amb la participació de diferents entitats i gestors de l’Ipcime que s’hi han inscrit per tal de poder seguir les diferents ponències i taules redones per videoconferència.

Aquest I Encuentro de gestores del PCI també es podrà seguir properament per YouTube.

Data de la notícia: 29/10/2020

El Consell Insular de Menorca convoca el XVIII Premi Josep Vivó de glosa escrita (2021)

Un any més, el Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del CIM ha convocat el Premi Josep Vivó de glosa escrita, que amb aquesta arriba a la seva divuitena edició.

L’objecte d’aquest premi és estimular la creació literària especialment en la modalitat de la glosa escrita o de cas pensat, gènere propi de la cultura popular de Menorca, amb la finalitat de promoure el coneixement de la glosa entre la població menorquina, fomentar el conreu d’aquest gènere literari i propiciar l’aparició de nous glosadors i glosadores.

Segons les bases de la convocatòria s’estableix un únic premi en metàl·lic, de 1.000 euros, per a l'autor/a de les gloses guanyadores, i menció del jurat per a un màxim de dues gloses finalistes. D’altra banda, la temàtica de les obres que es presentin a concurs és lliure, tot i que es valorarà que versin sobre un tema de l'actualitat menorquina.

El termini de presentació d’obres al premi acaba el 18 de desembre de 2020 i l’acte de lliurament del premi, que s’anunciarà oportunament, tindrà lloc durant el Glosat de la Diada, dins la programació dels actes que el Consell Insular organitza amb motiu del Disset de Gener, Diada del Poble de Menorca.

Data de la notícia: 28/10/2020

El Consell Insular de Menorca i l’Institut Menorquí d’Estudis organitzen la I Jornada de Toponímia de Menorca

Amb el títol de «Menorca nom a nom», els propers 25 i 26 de setembre tindrà lloc, al Llatzeret de Maó, la I Jornada de Toponímia de Menorca, organitzada conjuntament pel Consell Insular de Menorca i l’Institut Menorquí d’Estudis.

L’objectiu d’aquesta jornada és donar a conèixer el projecte i la metodologia de treball del Nomenclàtor de toponímia de Menorca iniciat ja fa onze anys, un projecte de recollida sistemàtica i normalització dels noms de lloc de l’illa que, després d’aquest temps, ha arribat a un punt d’inflexió important a causa de l’edat avançada de la gran majoria dels informadors i els problemes de finançament que posen en risc la seva viabilitat.

Per aquests motius, en aquesta jornada, oberta a tothom que estigui interessat en la toponímia de Menorca, s’explicarà quin és l’estat de la normalització de la toponímia a les Illes Balears, en relació amb el que es fa a Espanya i, més en general, a Europa i, en segon lloc, es pretén obrir un diàleg amb la societat menorquina sobre el present i el futur del projecte i sobre la necessitat de la participació ciutadana per aconseguir d’enllestir-lo.

Els ponents que participaran en la I Jornada de Toponímia de Menorca, que tindrà lloc en horari de capvespre al Llatzeret, seran Andreu Ramis, president del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears; Xavier Gomila, investigador principal del Nomenclàtor; Ricard Cots, responsable de l’IDE Menorca, i Marc Rosés, cap del Departament de Cartografia de l’IDE-SGI.

A part de les sessions de divendres 25, les persones inscrites podran participar en una excursió toponímica programada per al dissabte 26 pels voltants del Llatzeret.

La inscripció a la Jornada es pot fer des de les 10 hores de dia 10 de setembre fins a ales 00.00 h de dia 23 de setembre accedint a Menorca nom a nom. I Jornada de Toponímia de Menorca.

Data de la notícia: 10/09/2020

Fitxer de text (pdf, doc, txt, etc.): 

El Consell Insular de Menorca i l'Institut Menorquí d'Estudis promouen la recuperació de la toponímia de l'illa a través del projecte de col·laboració ciutadana de recollida de topònims «Menorca nom a nom»

A través de l’IPCIME, el projecte d'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca que promouen el Departament de Cultura del Consell Insular de Menorca, l'Institut Menorquí d'Estudis i l'Agència Menorca Reserva de Biosfera, i amb la col·laboració de la IDE Menorca, sorgeix ara la iniciativa de participació ciutadana per a la recollida de topònims «Menorca nom a nom».

Cal no oblidar que la toponímia en general, i cada topònim o nom de lloc de cada racó de l'illa en particular, formen part indestriable de la nostra cultura i del nostre patrimoni immaterial, ja que són una part molt important de la nostra llengua i resulten imprescindibles per descriure, conèixer i moure’s pel territori.

Per açò, i per tal d'evitar la desaparició de tot aquest tresor lingüístic i cultural que són els nostres topònims, des de l'any 2009 el Consell Insular de Menorca, l'Institut Menorquí d'Estudis i la IDE Menorca desenvolupen el projecte del Nomenclàtor de toponímia de Menorca, que té com a objectiu la recollida sistemàtica de la toponímia de Menorca, del litoral i de la mar, i de l'interior de l'illa.

Ara, en el benentès que la participació ciutadana és imprescindible en la gestió del patrimoni cultural immaterial, s'ha creat una senzilla aplicació de fàcil maneig per a qualsevol que estigui interessat en aquest tema i que vulgui col·laborar a deixar-hi fixat aquest patrimoni cultural tan necessari per a la comunicació entre les persones. Amb la col·laboració ciutadana és més probable que la recollida de toponímia arribi a tots i cadascun dels racons de Menorca.

El projecte està dirigit, per tant, a aquelles persones que tenguin interès per la llengua, la geografia o la història de Menorca i que coneixen topònims, ja siguin més o menys coneguts o aquells que avui ja ningú no empra ni recorda, o bé coneixen algú que en sap. A l'illa encara queden moltes persones que han viscut i han treballat al camp o a la mar, que saben quin és el nom de cada tanca, de cada balma o de cada pesquera i que, de vegades, també recorden una feta o una història que hi va succeir, o fins i tot l’origen o el perquè del seu nom.

L'objectiu del Consell Insular amb aquesta aplicació de toponímia col·laborativa és evitar, en la mesura que sigui possible, que aquesta riquesa que tenim caigui en l’oblit! Per açò us convidam a participar-hi a través de l'enllaç http://ide.cime.es/menorcanomanom/. Només us heu de donar d'alta com a usuaris, començar a explorar, clicar sobre la icona de localització cada vegada que hi vulgueu introduir un topònim i emplenar la fitxa que s'obrirà amb les dades que tingueu i que voleu compartir per tal d'ajudar a elaborar, entre tots, el Nomenclàtor de Menorca.

Data de la notícia: 23/06/2020

El Consell Insular de Menorca promou un procés participatiu previ a l'elaboració i l'aprovació del seu Reglament per a la declaració de béns d'interès cultural immaterial i béns catalogats immaterials a Menorca

Amb l'objectiu de desplegar la Llei 18/2019, de 8 d’abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, el Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports té la intenció d'elaborar el seu propi Reglament sobre el procediment que ha de seguir el Consell Insular de Menorca per declarar béns d’interès cultural immaterial de (BICIM) i béns catalogats immaterials (BCI) a Menorca, ja que aquesta llei atorga als consells insulars la competència per declarar aquests béns en els seus territoris respectius.

Per aquest motiu, i d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015 de procediment comú, el Consell Insular, amb caràcter previ a l'elaboració d'aquest reglament que vol aprovar, durà a terme una consulta pública per demanar l'opinió sobre la necessitat i l'oportunitat de comptar amb aquest instrument reglamentari entre els subjectes afectats per la futura norma, i també sobre els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

Cal recordar que la participació és, precisament, una de les premisses bàsiques segons la Unesco en la gestió del patrimoni cultural immaterial, i en aquest cas el subjecte afectat per la futura norma és tota la societat menorquina, com a comunitat que reconeix els elements que formen part del seu patrimoni cultural immaterial i que li infonen un sentiment d'identitat, i més particularment els grups, les associacions i els individus que recreen constantment aquests elements i els transmeten a les generacions venidores. És per açò que el Departament de Cultura ha posat a disposició del públic en general una enquesta de participació ciutadana sobre la salvaguarda d'aquests elements i la necessitat que Menorca compti amb un reglament per declarar-los béns d'interès cultural immaterial o béns catalogats immaterials.

Aquesta enquesta de participació ciutadana estarà disponible durant tot el mes de juny en aquesta mateixa pàgina web, als web de Consell Insular de Menorca, Agència Menorca Reserva de Biosfera i Cultura Popular de Menorca, i també a les xarxes socials vinculades a aquestes pàgines, a fi que tothom que vulgui hi pugui participar.

ACCÉS AL FORMULARI

Data de la notícia: 03/06/2020

Més de 170.000 vegades s'han reproduït els vídeos de la Campanya audiovisual de difusió del patrimoni cultural immaterial de Menorca promoguda pel Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports i l'Agència Menorca Reserva de Biosfera

Concretament 170.902 han estat les visualitzacions que s'han produït durant els dos darrers mesos, des del passat 20 de març, dels vídeos que han conformat la campanya audiovisual que han promogut el Departament de Cultura del CIM i l'Agència Menorca Reserva de Biosfera, a través de les respectives xarxes socials, per difondre diferents elements del nostre patrimoni cultural immaterial.

Aquesta campanya, ideada per fer créixer l'estima cap als elements del patrimoni immaterial de Menorca a través d'un coneixement més profund d'aquests elements de la mà dels seus portadors, és a dir d'algunes de les persones que els mantenen vius i els transmeten a les noves generacions, ha inclòs set manifestacions immaterials concretes: la tècnica constructiva de la pedra en sec, la feina de formatjar, el glosat, el joc de la bolla, l'elaboració de l'oliaigua, el costum d'anar a cercar esclata-sangs i la preparació d'un plat antic de la nostra gastronomia i que actualment s'ha recuperat com és l'arròs de la terra.

Les dades demostren que la campanya ha tingut molt bona acollida entre els seguidors de les pàgines de facebook @culturapopularmenorca @MenorcaBiosfera i @menorcailladecultura, i ho corroboren els fets que, només la pàgina de Cultura Popular de Menorca, ha vist augmentats els seus seguidors en gairebé un 30 % durant aquestes setmanes, o que els vídeos s'hagin compartit un total de 1.228 vegades en el mateix espai de temps, la qual cosa es considera molt positiva, ja que compartir la cultura és enfortir-la.

L'interès que han suscitat els vídeos entre l'audiència, procedent majoritàriament de Menorca, però també de la resta de les Illes Balears, de Catalunya, del País Valencià, d'Andalusia, de Galícia, del País Basc i d'altres territoris d'arreu del món com la Llombardia, el Vèneto, Sicília, Anglaterra, el Llenguadoc, l'Aquitània o Cochabamba (Perú), ha complert amb escreix l'objectiu de la campanya, ja que ha demostrat que la societat menorquina, que estima la seva terra i la seva cultura, vol conèixer amb més profunditat tots els elements que formen part de la seva identitat i implicar-se activament en la salvaguarda del nostre patrimoni.

Els vídeos que han format part d'aquesta campanya s'han incorporat tots a aquest Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca i es poden veure accendint a cadascun dels elements a què fan referència.

Data de la notícia: 28/05/2020

Inici de la «Campanya de difusió audiovisual del patrimoni cultural immaterial de Menorca»

Avui comença la campanya conjunta del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports i l'Agència Menorca Reserva de Biosfera per donar visibilitat i difondre el nostre patrimoni cultural immaterial a través de les xarxes socials de Facebook i Instagram del Servei de Cultura Popular del CIM (@culturapopularmenorca), l'Agència Menorca Reserva de Biosfera (@MenorcaBiosfera) i l'Agenda Cultural de Menorca (@menorcailladecultura), amb les etiquetes #patrimoniimmaterial, #valorhuma i #laculturanoatura.

Aquests dos departaments del Consell Insular de Menorca, juntament amb l'Institut Menorquí d'Estudis, va iniciar el 2017 l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca (www.ipcime.cat), que compta ja amb més de 30 elements inventariats amb les seves corresponents fitxes a les quals es pot accedir a través del web esmentat.

Ara, amb aquesta campanya, el que s'intenta és donar a conèixer de manera didàctica, i especialment a través de les xarxes socials, alguns d'aquests elements del nostre patrimoni de la mà dels seus portadors, és a dir d'aquelles persones o comunitats que els mantenen vius i els transmeten a les noves generacions, a fi que expliquin les seves experiències i el que representa el patrimoni que recreen a través d'uns vídeos breus que il·lustren el seu saber i transmeten la idea del valor humà com a font de coneixement entre generacions. Perquè només s'estima allò que es coneix, i l'objectiu és que tota la comunitat menorquina se senti implicada en la salvaguarda del nostre patrimoni.

Aquest projecte inclou un total de vuit vídeos de vuit elements diferents del nostre patrimoni immaterial, i ara, en una primera fase de la campanya, es difondran els elements de la tècnica de la construcció de la pedra en sec; la glosa i el glosat; l'elaboració del formatge, i el joc de la bolla.

Cal recordar que aquesta «Campanya de difusió audiovisual del patrimoni cultural immaterial de Menorca» ha estat l’únic projecte de les Illes Balears que ha obtingut un ajut de l'Institut de Patrimoni Cultural d'Espanya per a projectes de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial en la convocatòria de 2019.

Podreu veure tots els vídeos a: Canal de youtube de l'Ipcime.

Data de la notícia: 20/03/2020

El projecte del Consell Insular «Campanya de difusió audiovisual del patrimoni cultural immaterial de Menorca» obté un ajut de la Subdirecció General de l’Institut de Patrimoni Cultural d’Espanya

El Consell Insular de Menorca ha estat l’única entitat de les Illes Balears que ha presentat i ha obtingut un ajut per a projectes de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial en la convocatòria de 2019.

El projecte anomenat «Campanya de difusió audiovisual del patrimoni cultural immaterial de Menorca», que ha estat valorat satisfactòriament per l’Institut de Patrimoni Cultural d’Espanya i per al qual ha obtingut un ajut de 13.537,50 €, conté dues línies d’actuació i es durà a terme al llarg del 2020.

La primera és la realització d’una sèrie de vídeos sobre diferents elements del patrimoni cultural immaterial de Menorca en què es combinaran les explicacions tècniques de cada coneixement o manifestació amb el relat de les vivències pròpies dels seus portadors i de com han adquirit aquest saber, a fi transmetre la idea del valor humà com a font de coneixement entre generacions. Els vídeos, alguns dels quals ja s’han començat a produir, tractaran elements com la tècnica de la pedra en sec, la tècnica de formatjar, les festes de Sant Joan, la glosa, el joc de la bolla, el fandango menorquí, les tonades de fabiol i les confraries de Setmana Santa.

El projecte es completa amb una campanya de difusió d’aquests vídeos, als quals se sumaran els ja elaborats en una fase anterior (elaboració de l’arròs de la terra i de l’oliaigua, i recol·lecció i consum d’esclata-sangs), a través del web de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca (www.ipcime.cat) i les xarxes socials, a fi de generar expectativa sobre el que es vol difondre i augmentar el nombre de visitants de la pàgina web, a més d’una presentació a cadascun dels municipis per tal d’implicar la población local en la tasca de salvaguardar aquest patrimoni.

Cal recordar que la iniciativa d'elaborar l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca ha situat l'illa en el grup capdavanter de territoris que han posat en pràctica el que estableix la Convenció de la Unesco per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial.

Data de la notícia: 03/01/2020

L'Ipcime ja figura en el Mapa d'Inventaris del Patrimoni Cultural Immaterial d'arreu del món

Recentment l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca (Ipcime) s'ha incorporat al Map of-e Inventories of Intangible Cultural Heritatge, un mapa que recull els diferents inventaris elaborats o en procés d'elaboració d'arreu del món i que es pot consultar a l'enllaç següent:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1FD79FwkU9BEFdtbeHCHGfaUenaA&ll=-3.81666561775622e-14%2C-6.080385632812522&z=1

Cal recordar que la iniciativa d'elaborar l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca ha situat l'illa en el grup capdavanter de territoris que han posat en pràctica el que estableix la Convenció de la Unesco per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial.

Ja es poden consultar les 25 fitxes elaborades en la primera fase de l'Ipcime en aquest mateix web, i fer aportacions i suggeriments al seu contingut a través de la pestanya «Col·labora amb el projecte».

Data de la notícia: 06/06/2019

Presentació del web de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca

Divendres dia 3 de maig, en les IV Jornades de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears, organitzades per la Direcció General de Cultura de les Illes Balears, a iniciativa del Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears i amb la col·laboració del Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca, que van tenir lloc al Museu de Menorca, es va presentar públicament el web de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca (www.ipcime.cat).

La presentació es va fer en el marc de la ponència que van presentar dos membres del grup de treball de l'Inventari, Antoni Camps i Pilar Vinent, en la qual, sota el títol de «L'Ipcime: una oportunitat per a la gestió participativa del patrimoni cultural immaterial de Menorca», van explicar com s'ha gestat l'Inventari, el procés i la metodologia d'elaboració de les fitxes corresponents a la primera fase, la implementació de la pàgina web i l'oportunitat que representa aquesta eina perquè tots els agents relacionats amb aquest patrimoni: portadors directes, experts, administracions i la societat menorquina en general, puguin participar en la salvaguarda i la difusió de tots els elements que integren el nostre llegat cultural immaterial.

Us convidam, per tant, a participar-hi activament a través de la pestanya “Col·labora amb el projecte”.

Data de la notícia: 07/05/2019

Páginas