Formes de sociabilitat col·lectiva i d'oganització social

S'Estudiantina

L'Estudiantina del Casino 17 de Gener de Ciutadella, popularment coneguda com S’Estudiantina, és un cor de veus masculines de caràcter més o manco informal que es troba cada any per animar amb els seus cants els carrers de Ciutadella el capvespre del dissabte de carnaval, tot esdevenint una manifestació exclusiva del carnaval ciutadellenc, ja que no es dona a cap altre poble de l'illa.

L'entitat Cercle Artístic de Ciutadella ha constituït recentment una altra agrupació musical de característiques similars, però surt el matí del dissabte de carnaval per no coincidir amb la més veterana Estudiantina del Casino 17 de Gener, i està integrada tant per homes com per dones.

Confraries de Setmana Santa

Les confraries de Setmana Santa menorquines són agrupacions de fidels laics cristians que tenen com a principal objectiu la participació activa dels seus integrants en les celebracions litúrgiques i els actes de devoció popular de la Setmana Santa o de qualsevol altre que s'organitza des de l'església o la parròquia a la qual s'adscriuen. També poden tenir una projecció eclesiàstica i social més enllà de les referides celebracions, com ara dur a terme accions caritatives i assistencials, tenir cura del patrimoni de la confraria, etc. Aquestes germandats gaudeixen del reconeixement jurídic del dret canònic i s'erigeixen a partir d'uns estatuts aprovats per l'autoritat eclesiàstica competent, que en el cas de Menorca és el bisbe diocesà. El model constitutiu i de funcionament de les confraries és, en trets generals, similar al de les associacions sense ànim de lucre de l'àmbit civil, i es troben, bàsicament, a les poblacions grans de l'illa, és a dir, Ciutadella de Menorca i Maó. També gaudeixen d'estructura estatutària les confraries de Sant Lluís, es Castell i Ferreries.

A les poblacions més petites hi ha agrupacions de fidels, més informals, que no s'organitzen com les resta de confraries i que no solen regir-se per uns estatuts. En aquestes, prendre-hi part sol ser tradició i es transmet de pares a fills. La seva principal finalitat és l'organització i participació en les diferents processons de Setmana Santa que tenen lloc a les localitats on s'ubiquen. Són els casos de les agrupacions de fidels des Mercadal, Fornells i es Migjorn Gran.