Equip de suport

En moments puntuals, el projecte compta amb el suport de:

  • Especialistes en informàtica
  • Estudiants en pràctiques
  • Membres de la Comissió Assessora de Cultura Popular de Menorca
  • Membres d'entitats culturals i associacions relacionades amb els elements que s'inventarien
  • Especialistes en els elements de les diferents categories (documentalistes, lingüistes, musicòlegs, etc.)

.