Equip de treball

És l'encarregat de dur a terme el treball d'identificació dels elements del patrimoni cultural immaterial, tant a través de la documentació, com del treball de camp. Està format per un grup de persones, definit per l'òrgan coordinador i executiu, responsable de les feines necessàries per a l'elaboració de les fitxes i la recopilació d'informació i documentació en cada camp d'acció de l'Inventari. També hi formen part altres especialistes per a determinades fases o àmbits del treball.

Està format per:

  • Jaume Mascaró Pons, professor jubilat de Filosofia de la Universitat de Barcelona i membre de la Secció de Ciències Socials de l'Institut Menorquí d'Estudis
  • Pilar Vinent Barceló, tècnica de cultura popular del Consell Insular de Menorca
  • Antoni Camps Extremera, antropòleg i membre de la Secció d'Història i Arqueologia de l'Institut Menorquí d'Estudis
  • Lluís García Petit, director del l'Institut del Patrimoni Cultural Immaterial (1a. fase de l'Inventari)
  • Xavi Gomila Pons, filòleg, especialista en toponímia i membre de la Secció de Ciències Socials de l'Institut Menorquí d'Estudis (1a. fase de l'Inventari)