La tècnica de la pedra en sec ja és patrimoni cultural immaterial de la humanitat

El passat 28 de novembre de 2018 la Unesco va inscriure en la Llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat la tècnica constructiva de la pedra en sec.

El Consell Insular de Menorca, amb la resta de consells insulars i el Govern de les Illes Balears, formà part de la candidatura internacional per a aquesta declaració, promoguda conjuntament per Croàcia, Xipre, França, Grècia, Itàlia, Eslovènia, Espanya i Suïssa. A aquest fi, el CIM va iniciar el procés de protecció d'aquesta tècnica constructiva tradicional i va incoar la seva declaració com a bé d'interès cultural immaterial, declaració que aprova el Ple del Consell Insular dia 20 de febrer de 2017. El que es protegeix a través d'ambdues declaracions és la tècnica i el coneixement d'aquest tipus de construcció tradicional, a fi de salvaguardar-la i garantir-ne la transmissió a les generacions futures.

Per aquest motiu, a fi de procurar-ne la salvaguarda, la tècnica tradicional de la construcció en pedra en sec de Menorca és la primera de les fitxes que conformen aquest Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca.

Data de la notícia: 15/02/2019